Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Avfallsplan under framtagande – Avfallsplan 2024 – 2034

Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för Örkelljunga kommun pågår.

Syftet med denna avfallsplan är att skapa en tydlig riktning för att hushålla med fysiska resurser. Avfallsplanen ska leda till tydliga förbättringar gällande att förebygga att avfall uppstår, minska gifter i kretsloppet och att återanvända och återvinna material.

Vidare är syftet också att vara ett aktivt verktyg för att öka och stärka samverkan mellan kommunerna.

Enligt Miljöbalken ska alla kommuner i Sverige ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av dels de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen, dels en avfallsplan. Enligt Miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter ska avfallsplanen innefatta allt avfall som uppstår i kommunen och den ska ses över minst vart fjärde år och revideras vid behov. Nuvarande avfallsplan från 2019 är gemensam för kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Norra Åsbo Renhållning AB har fått i uppdrag att tillsammans med kommunerna ta fram en ny gemensam avfallsplan att gälla från 2024. Ett förslag har tagits fram.

Avfallsplanen ställs ut för granskning under perioden 2023-06-26 – 2023-09-15.

Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast den 15 september 2023 till Örkelljunga kommun, 286 80 Örkelljunga eller via e-post, plan@orkelljunga.se .

Om du har frågor om avfallsplanen kan du kontakta Stadsarkitekt Maria Månsson Brink på maria.mansson.brink@orkelljunga.se eller via telefon 0435-55 019.

Planhandlingar:

Avfallsplan Nårab huvuddokument Pdf, 855.2 kB.

Bilaga 1 Handlingsplan Pdf, 375 kB.

Bilaga 2 Nulägesbeskrivning Pdf, 621.2 kB.

Bilaga 3 Nedlagda deponier Pdf, 300 kB.

Bilaga 4 Uppföljning föregående avfallsplan Pdf, 764.9 kB.

Bilaga 5 MKB avfallsplan Pdf, 770.6 kB.