Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Tockarps skola, åk F-6

Tockarps skola

Tockarps skola är en F-6 skola med ca 25 elever. Det är skolan som finns nära naturen i skogen, vid sjön och på ängen. Vi värnar om elevens motoriska, sociala och kunskapsmässiga utveckling i samspel med andra. I nära samarbete med föräldrarna stödjer vi varje elevs kunskapsutveckling grundat på trivsel, samarbete, respekt, medbestämmande, arbetsglädje och kreativitet. Elevens rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar är navet i vår verksamhet. All personal arbetar tillsammans och bidrar med erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheten till en skola där alla, elever och personal, känner att de lyckas.

På Tockarps skola arbetar vi tydligt strukturerat och rättssäkert gentemot våra elever. Vi sätter eleven i fokus. Det närmaste läsåret kommer vi att utveckla ledarskapet i klassrummet med Successfull Schools och ”Modellen”. Ett tydligt, genomtänkt systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer.

På skolan finns tillgång till skolsköterska, skolkurator och psykolog. I anslutning till skolan finns en mindre gymnastiksal. Där finns även ett mindre skolbibliotek med skolbibliotekarie. All skolmat lagas i skolans skolmatsal.

Fritidshem

Tockarps skola har ett fritidshem med ca 15 elever och har öppet mellan 06.15-18.30. Fritidshemmet har ett nära samarbete med skolan.

Kontaktuppgifter Tockarps skola

Adress:
Tockarps skola
Tockarp
286 92 Örkelljunga
Tel: 0435-55 390

Rektor
Annika Davidsson
Tel: 0435 -55 166

Skoladministratör
Cornelia Nilsson
Tel: 0435-553 93

Fritidshem
Tel: 0435-55 390

Skolmatsal
Tommy Nilsson
Tel: 0435 -802 91

Vaktmästare
Martin Bokelund
Tel: 070-585 63 26


Elevhälsa

Skolkurator
Jonna Skog
Tel: 0435-55 122

Skolsköterska
Frida Palm från 210811
Tel: 0435-55 217

Skolpsykolog
Helena Nord
Tel: 0435-55 232

Speciallärare
Sofia Nilsson
Lina-Chantalle Eriksson
Tel: 0435-55 133

Specialpedagog tal, språk, hörsel
Annette Johnsson
Tel: 0435-55 208

Skolläkare
Skolläkaren träffas efter överenskommelse med skolsköterskan