Välkommen till Örkelljunga gymnasium!

En ny gymnasieskola tar form!

Vår nya gymnasieskola kommer att höja kvalitén på undervisningen och möjligheterna för våra elever. Våra engagerade och kreativa elever och lärare kommer att få utökade möjligheter till samarbeten med universitet, företag och organisationer regionalt och internationellt. Den höga lärartätheten kommer att finnas kvar liksom våra utbyten och goda kontakter.

Örkelljunga gymnasieskola kommer att erbjuda

  • Ekonomi
  • Naturvetenskap
  • Samhällsvetenskap
  • Fordons- och transport programmet

Vi har Öppet hus den 25/11, besök oss då för att få veta mer.
Du kan också ”skugga” någon av våra elever!

Samåkning

gång

Öppet hus
Lördagen den 25/11 kl. 10:00-14:00
InbjudanPDF

Nytt för i år

Musikprofil
Multisport