Välkommen till Örkelljunga gymnasium!

En ny gymnasieskola tar form!

Vår nya gymnasieskola kommer att höja kvalitén på undervisningen och möjligheterna för våra elever. Våra engagerade elever och lärare kommer att få utökade möjligheter att samarbeta med universitet, företag och organisationer, både regionalt och internationellt. Den höga lärartätheten kommer att finnas kvar, liksom våra utbyten och goda kontakter.

Örkelljunga gymnasieskola kommer att erbjuda

  • Ekonomiprogrammet
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Fordons- och transportprogrammet