Lediga jobb

I den kommunala verksamheten behövs personal inom olika områden. Nedan följer en förteckning över lediga tjänster på Örkelljunga kommun. Länken öppnas i ett nytt fönster och visar mer information om tjänsten. Välkommen att arbeta hos oss!

Välfärd och hållbar utveckling

Örkelljunga kommun är den största arbetsgivaren i kommunen som genom olika verksamheter skapar välfärd och hållbar utveckling. Gemensamt för alla verksamheter är att ge invånaren service av hög kvalitet vilket ställer stora krav på oss som arbetar här. Vi ska vara beredda att ständigt ifrågasätta, förnya och utveckla organisationen och verksamheterna till nytta för alla kommuninvånare.


Förteckning över lediga jobbSveriges viktigaste jobb finns i välfärdssektorn

Många av de roligaste, mest intressanta och meningsfulla jobben på arbetsmarknaden finns i välfärdssektorn. Filmen är producerad av SKL - Sveriges kommuner och landsting.

Traineeprogrammet

Sedan höstterminen 2006 har kommunerna i Skåne Nordväst ett gemensamt traineeprogram, som syftar till att fånga upp nyutexaminerade personer som är intresserade av att arbeta inom kommunal verksamhet.
Läs mer om traineeprogrammet