Gamla kartor

En bild säger mycket och detsamma gäller en karta. Är kartan gammal kan den ge en mängd historisk information.

Örkelljunga bibliotek har en samling med äldre lokala kartor, och de är sökbara i bibliotekskatalogen. Katalogen innehåller en förteckning över vilka kartor som vi har, och vill du sedan titta på kartorna är du välkommen till biblioteket.
Vilka kartorna är får du reda på i bibliotekskatalogen.

På Lantmäteriets hemsida finns en stor mängd historiska kartor som du kan studera direkt på nätet.

Sök kartor direkt på Lantmäteriets hemsida över Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Skånes Fagerhult.

För att kunna titta på Lantmäteriets kartor behöver du installera insticksprogrammet DjVu som används som bildvisningsprogram. Programmet kan du ladda ned via Lantmäteriets hemsida.

Lantmäteriet är en statlig myndighet. De ansvarar för geografisk information och fastighetsindelning.

Länkar till andra webbplatser