Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Hyra av anläggning

Kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar ställs kostnadsfritt till förfogande för föreningarnas ungdomsverksamhet vad gäller tillfälliga och schemalagda aktiviteter enligt nedanstående regler för fri lokalupplåtelse.


Förutsättningar och allmänna bestämmelser

Nyttjande av lokaler som ägs och drivs av kultur- och fritidsnämnden är fritt för sammankomster (se definition) för

 • samtliga föreningar som uppfyller grundkraven för att vara kvalificerad för bidrag
  OCH
 • uppfyller definitionen som antingen barn- och ungdomsförening, handikapporganisation, pensionärsförening eller allmänkulturell förening
  OCH
 • ansöker om/bokar tider i enlighet med kultur- och fritidsnämndens fastslagna regelverk.

För övrigt nyttjande av lokaler betalar föreningen i enlighet med av kultur- och fritidsnämnden fastslagen taxa.

I kommunala anläggningar som drivs på entreprenad får

 • samtliga föreningar som uppfyller grundkraven för att vara kvalificerad för bidrag
  OCH
 • uppfyller definitionen som barn- och ungdomsförening upp till 5 timmar/vecka för ungdomsverksamhet betald av kultur- och fritidsnämnden. Kostnad för tid därutöver svarar föreningen för.

Taxor och avgifter fördelas enligt 4 kategorier

A.   Aktiviteter som
           a.    Enligt fastslaget regelverk för föreningsbidrag faller under begreppet 
                   sammankomst.

B.   Aktiviteter som
          a.    Bokas av förening registrerad hos kultur- och fritidsförvaltningen i enlighet
                 med fastslaget regelverk för föreningsbidrag samt är en del av föreningens
                 kärnverksamhet.
          b.   Bokas av studieförbund för verksamhet inom ramen för förbundet.
          c.   Bokas av annan kommunal förvaltning eller kommunalt bolag i Örkelljunga.

C.   Aktiviteter som
          a.   Bokas av förening registrerad hos kultur- och fritidsförvaltningen i enlighet
                med fastslaget regelverk för föreningsbidrag men inte är en del av föreningens
                kärnverksamhet
          b.   Bokas av föreningar eller organisationer verksamma i Örkelljunga men som
                inte är registrerade hos kultur- och fritidsförvaltningen.
          c.   Bokas av privatpersoner för annan icke kommersiell verksamhet.

D.   Aktiviteter som
          a.   Bokas av förening eller organisation ej verksam i Örkelljunga
          b.   Utgörs av kommersiell verksamhet oavsett organisationsform och arrangör
          c.   Utgörs av evenemang.

För aktiviteter under Kategori D råder fri prissättning. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för ytterligare diskussion. Notera att kategori C inte finns när det gäller FORUM Örkelljunga, där gäller kategori D.

Grundprinciper vid bokning

          1.   Ansvarig ledare (minimiålder 18 år, dispens kan ges) skall finnas närvarande
                vid varje aktivitetstillfälle. Ledaren är skyldig att följa anvisningar från
                tjänstgörande vaktmästare och ta del av gällande ordningsregler för
                anläggningen.

          2.   Den tilldelade tiden får ej överskridas. Redskap och dylikt ska återställas på
                plats inom den tilldelade träningstiden. Tider i lokalerna som ej bokats av
                kultur- och fritidsförvaltningen får ej nyttjas.
 

          3.   Debitering sker enligt fastställd taxa. Tiden kan överlåtas till annan person
                under förutsättning att ordningsföreskrifter följs. Ansvaret åligger den som har
                bokningsavtal med kultur- och fritidsförvaltningen.

          4.   Tider som inte avbokas senast två veckor innan debiteras.

Taxor och avgifter 2018

Samtliga taxor är per timme

Taxor och avgifter 2018

Vardagar 08-15.00

 

A

B

C

 

Forum Örkelljunga

Sporthallen

- kr

150 kr

Kategori D

Blackbox

- kr

100 kr

Kategori D

VIP-rummet

- kr

100 kr

Kategori D

Konferensrum

- kr

50 kr

Kategori D

Övriga idrottsanläggningar
Idrottshallen Örkelljunga

- kr

50 kr

110 kr

Bastu

- kr

90 kr

110 kr

Lillhallen, Örkelljunga

- kr

50 kr

110 kr

Åsljungahallen

- kr

- kr

75 kr

Ekethallen

- kr

- kr

75 kr

Bokelundahallen

- kr

- kr

75 kr

Vardagar 15.00-22.00 samt
 helger 08.00-22.00

 

 

 

Forum Örkelljunga
Sporthallen

- kr

150 kr

Kategori D

Blackbox

- kr

100 kr

Kategori D

VIP-rummet

- kr

100 kr

Kategori D

 Konferensrum

- kr

50 kr

Kategori D

Övriga idrottsanläggningar

 Idrottshallen Örkelljunga
 

 

95

170 kr

Bastu

- kr

90 kr

110 kr

Lillhallen, Örkelljunga

- kr

95 kr

170 kr

Åsljungahallen, nedre plan

- kr

- kr

100 kr

Ekethallen

- kr

- kr

100 kr

 Bokelundahallen

- kr

- kr

100 kr

Fotbollsanläggningar

 

 

 

A-plan Örkelljunga

- kr

110 kr

210 kr

Träningsplan Örkelljunga

- kr

110 kr

210 kr

Konstgräsplan, helplan

- kr

260 kr

700 kr

Konstgräsplan, halvplan

 - kr

130 kr

400 kr

Simhallen (föreningstider)
Ordinarie tider

Se nedan*

Taxa sätts av entreprenören

Taxa sätts av entreprenören

Bowlinghallen (föreningstider)

Se nedan*

 Taxa sätts av entreprenören

Taxa sätts av entreprenören

* Kommunen svarar för kostnaden för ordinarie träningstid 5 tim/vecka och förening. Gäller de föreningar som är berättigade till aktivitetsstöd. Kostnad för tider därutöver svarar föreningen för. Tider utöver ordinarie öppettider 250 kr/timme.

Övriga avgifter

Övernattning upp till 25 deltagare

 1500 kr

Extra städning

300 kr/tim

Borttappad nyckel

500 kr

Ej återlämnat kort eller tag

100 kr

Avbokningsavgift föreningar och privatpersoner

200 kr

Avbokningsavgift övriga

1 000 kr

Musikskolan

Musikskolans elevavgifter indelas i instrumentundervisning inkluderande ensembleundervisning samt övrig verksamhet.

I instrumentundervisning inkluderas individuell- eller smågruppsundervisning omfattande 15-20 minuter per elev samt deltagande i de ensembler som personal bedömer lämplig för eleven.

Övrig verksamhet omfattar deltagande i övrig verksamhet såsom drill, skrivarskola, dans med mera.

Debitering sker per termin.

Instrumentundervisning 650 kr/termin

Övrig verksamhet 350 kr/termin