Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Partnerskapsbidrag

Berättigade att söka partnerskapsbidrag är:

  • samtliga föreningar som uppfyller grundkraven för att vara kvalificerad för bidrag
    SAMT
  • söker finansiering av material för att genomföra ett utåtriktat projekt med tydlig samhällsnytta

Kultur- och fritidsnämnden gör prioriteringar med utgångspunkt från bedömning av den totala samhällsnyttan. Med partnerskap avses ett samarbete mellan två parter där båda parter har intresse av och förväntas dra fördel av samarbetet. Projekt eller investeringar med inriktning mot barn och ungdomar, jämställdhet eller integration skall särskilt beaktas.
Föreningens bidrag består av att svara för en arbetsinsats medan kommunens bidrag går till materialkostnader.

Ansökan om partnerskapsbidrag kan inlämnas löpande under året. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar bland inkomna ärenden utifrån ansökningens angelägenhet, tillgängliga medel och övriga ansökningar. Ingen tidsperiod mellan ansökningens inlämnande och behandling kan därför anges men ansökan skall inlämnas senast sex veckor före projektstart.

Utbetalning sker till föreningens konto mot inlämnande av verifikation och uppgift om bidragsändamål och datum för beslut. Den totala tillgängliga bidragsmängden fastställs årligen i kultur- och fritidsnämndens budgetprocess.