Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Kulturbidrag

Årligen inbjuds

  • samtliga föreningar som uppfyller grundkraven för att vara kvalificerad för bidrag
    OCH
  • uppfyller definitionen som allmänkulturell förening.

till samtal kring föreningens verksamhet under året. Inbjudan till samtal sker under februari och samtalen genomförs under perioden februari – maj.

Kulturbidraget fördelas med hänsyn till omfattningen av den verksamhet som föreningarna riktar till allmänheten samt omfattningen på verksamhet som främjar kulturell integration eller tillvaratar allmänkulturella intressen. I beslutet beaktas bland annat geografiska, kvalitetsmässiga och breddmässiga aspekter samt i vilken mån föreningen deltar i genomförandet av större, utåtriktade arrangemang i kommunen. I tilldelningen prioriteras verksamheter som bidrar till ett mångfacetterat kulturliv samt verksamheter som gynnar barn och ungdomars kulturaktiviteter.

Bidragets storlek bestäms i förhållande till tillgängligt totalt bidragsbelopp som fastställs årligen i kultur- och fritidsnämndens budgetprocess.