Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Kartbidrag

Kartbidraget fördelas årligen mellan:

 • samtliga föreningar som uppfyller grundkraven för att vara kvalificerad för bidrag
  OCH
 • är anslutna till Svenska Orienteringsförbundet
  SAMT
 • senaste den 1 april lämnar in
 • en uppdaterad planering för kartproduktion under innevarande samt de tre nästföljande verksamhetsåren.
 • En sammanställning över genomförda tävlingar inklusive deltagarantal för föregående verksamhetsår.

Bidraget fördelas med:

 • 30 % av anslagen bidragssumma som grundbidrag fördelas jämnt mellan klubbar som har minst 10 aktiva orienterande medlemmar
 • 30 % av anslagen bidragssumma som tävlingsbidrag fördelas mellan de grundbidragsberättigande föreningarna. Som fördelningsnyckel används antal genomförda tävlingar med minst 300 starter som genomfördes under förevarande verksamhetsår.
 • 40 % av anslagen bidragssumma som aktivitetsbaserat bidrag fördelas proportionerligt mellan de grundbidragsberättigade föreningarna baserat på antalet redovisade orienterings-sammankomster för deltagare mellan 1-19 år under föregående verksamhetsår

Den totala tillgängliga bidragsmängden fastställs årligen i kultur- och fritidsnämndens budgetprocess.