Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Investeringsbidrag

Berättigade att söka investeringsbidrag är:

  • samtliga föreningar som uppfyller grundkraven för att vara kvalificerad för bidrag
    SAMT
  • har behov av inventarieinköp
    ELLER
  • nyanläggning/nybyggnation, renovering eller ombyggnad av klubbstuga och/eller fritids-/kulturanläggning
    ELLER
  • söker finansiering för att genomföra ett utåtriktat projekt med tydlig samhällsnytta

Bidrag kan utgå med högst 75 % av redovisad kostnad för inventarieinköp, anläggnings-/byggnations-/renoveringskostnad eller projektomkostnader.
Kultur- och fritidsnämnden gör prioriteringar med utgångspunkt från bedömning av den totala samhällsnyttan. Projekt eller investeringar med inriktning mot barn och ungdomar, jämställdhet eller integration skall särskilt beaktas.

Ansökan om investeringsbidrag kan inlämnas löpande under året. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar bland inkomna ärenden utifrån ansökningens angelägenhet, tillgängliga medel och övriga ansökningar. Ingen tidsperiod mellan ansökningens inlämnande och behandling kan därför anges men ansökan skall inlämnas senast sex veckor före projektstart. Medel som beviljats måste kvitteras ut under samma budgetår som de beviljats.

Utbetalning sker till föreningens konto mot inlämnande av verifikation. Den totala tillgängliga bidragsmängden fastställs årligen i kultur- och fritidsnämndens budgetprocess.