Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Förklaringar

Sammankomst

Som sammankomst räknas varje aktivitetstillfälle som:

 • samlar minst 5 medlemmar mellan 1-19 år.
  ELLER
 • samlar minst 5 medlemmar med funktionsnedsättning oavsett ålder.
  ELLER
 • samlar minst 5 medlemmar med pension eller förtidspension
  SAMT
 • är planerad och leds av en ideell ledare skild från deltagarna i sammankomsten
 • pågår under minst 1 timme
 • inte är en entrébelagd tävling, ett kommersiellt evenemang, en studiecirkel eller ett styrelsemöte.

Arrangemang

Med arrangemang menas:

 • en aktivitet av antingen engångs- eller årligen återkommande karaktär som i huvudsak riktar sig till allmänheten i Örkelljunga kommun.
 • arrangemang kan vara gratis eller vara förenade med en entréavgift men måste vara öppna för alla intresserade besökare.

Barn- och ungdomsförening

Som barn- och ungdomsförening räknas varje organisation som:

 • har minst 10 aktiva medlemmar mellan 1-19 år
  OCH
 • redovisar minst 10 sammankomster (se definition) per kalenderår

Handikapporganisationer

Som handikapporganisation räknas varje organisation som:

 • har minst 10 aktiva medlemmar med funktionsnedsättning
  OCH
 • redovisar minst 10 sammankomster (se definition) per kalenderår

Pensionärsföreningar

Som pensionärsförening räknas varje organisation som:

 • huvudsakligen ägnar sig åt aktivitet uteslutande för pensionärer
 • har minst 10 aktiva medlemmar med pension/förtidspension
  OCH
 • redovisar minst 10 sammankomster (se definition) per kalenderår

Allmänkulturella föreningar

Som allmänkulturell förening räknas varje förening som:

 • verkar för att stimulera till ett rikt och mångfasetterat kulturliv
  OCH
 • bedriver en verksamhet som riktar sig mot allmänheten
  ELLER
 • tillvaratar allmänna intressen inom exempelvis kulturminnes- eller naturvård.