Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Allmänna bestämmelser

Endast föreningar som uppfyller nedanstående kriterier kan komma ifråga för tilldelning av Örkelljunga kommuns föreningsbidrag

Föreningen skall för att kunna erhålla bidrag uppfylla nedanstående grundkrav:

  • vara registrerad som förening i Örkelljunga kommuns föreningsregister
  • vara öppen för alla och välkomna nya medlemmar
  • vara uppbyggd enligt demokratiska principer, öppet ta ställning för demokrati och alla människors lika värde samt arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering inom föreningsverksamheten
  • ha erhållit organisationsnummer från Skatteverket
  • bedriva allmännyttig ideell föreningsverksamhet under större delen av året och med huvuddelen av verksamheten förlagd till Örkelljunga kommun
  • ha antagna stadgar samt drog- och likabehandlingspolicy (eller motsvarande som en integrerad del av stadgarna) arkiverade hos Örkelljunga kommun.
  • senaste den 1 april ha lämnat in senaste årsmötesprotokoll tillsammans med ekonomisk redovisning och revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Föreningsbidrag betalas inte ut till studieorganisationer/förbund, stödföreningar, skolidrottsföreningar eller sektioner/underföreningar.

Aktiviteter som har som huvudsyfte att utöva eller marknadsföra en trosuppfattning, eller som syftar till att driva politisk agenda eller som direkt konkurrerar med kommersiella verksamheter är inte bidragsgrundande. En förening som bedriver aktiviteter inom dessa områden kan dock vara bidragsberättigad för andra delar av sin verksamhet.

Föreningar som bryter mot demokratiska principer, inte agerar i linje med alla människors lika värde eller underlåter att agera i linje med antagen drog- och likabehandlingsplan är inte kvalificerade för bidrag och kan bli återbetalningsskyldiga för utbetalda bidrag med upp till 1 års retroaktivitet.

Ett bidrag som utbetalas på felaktiga grunder eller som används till annan verksamhet än bidraget avsåg medför återbetalningsskyldighet.

Bidragsansökan ska lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen på därför avsedd blankett och vid angiven tid. Ansökan skall vara styrkt av behörig firma-/föreningstecknare. Då särskilda skäl föreligger kan ansökningar behandlas vid annan tidpunkt under kalenderåret än den avsedda. Beviljade bidrag måste kvitteras ut under samma budgetår som de beviljades.

Eventuella beviljade bidrag som inte hunnit utnyttjas till beslutad verksamhet återgår till kultur- och fritidsnämnden i den händelse att föreningen avvecklas.

Bidrag utbetalas endast till föreningens post- eller bankgiro.