Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Social stiftelse

Inom Örkelljunga kommun finns donationsstiftelsen ”Örkelljunga kommuns stiftelse för äldre och handikappade”. Stiftelsens syfte är att dela ut ekonomiskt stöd till behövande inom grupperna äldre, funktionsnedsatta, långvarigt sjuka och andra behövande, för behov som inte kan tillgodoses av andra statliga och kommunala stödformer.

Till och med 2019-03-03 kan du som ingår i målgruppen och har behov av ekonomiskt stöd lämna in en ansökan. Stöd kan bara beviljas till personer som är folkbokförda i Örkelljunga kommun.

Ansökan lämnas på en särskild blankett. Du som ansöker måste lämna uppgifter om din ekonomiska situation. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna bedöma och prioritera behovet av stöd. Beslutet om vem som blir beviljad stöd kommer att vara allmän handling enligt offentlighetsprincipen, men inga namn kommer att publiceras på kommunens hemsida.

Ladda ned ansökningsblankettenPDF.

Ansökningsblanketter finns i receptionen i kommunhuset i Örkelljunga.

Ansökan skickas till:
Örkelljunga kommun
Ansökan social stiftelse
286 80 Örkelljunga

Ansökan kan också lämnas till:
Örkelljunga kommun
Biblioteksgatan 10 i Örkelljunga
(tänk på att märka kuvertet med ”Ansökan social stiftelse”)

Sista dag för ansökan är 2019-03-03.