Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Missbruk och beroende

Riskbruk och beroende

Riskbruk och beroende av droger och alkohol är ett välkänt folkhälsoproblem som berör många. Man kan komma i kontakt med bruket på olika sätt, genom exempelvis egen konsumtion eller att någon närstående brukar. Beroendeproblematiken har ingen åldersgräns utan berör både unga som äldre i alla kategorier.

Om du är orolig att du själv eller någon i din närhet konsumerar för mycket alkohol eller droger kan du vända dig till den socialsekreterare som handlägger ärenden för vuxna, familjebehandlare eller fältsekreteraren. De erbjuder rådgivande samtal, stöd, motivationssamtal och olika behandlingsmetoder.

I Örkelljunga kommun erbjuder vi olika former av målinriktade insatser gällande risk- och beroende för att motverka beroendeproblematiken samt för att förebygga möjliga återfall.

Socialsekreterare vuxen

Socialsekreteraren ger stöd och utreder din rätt till olika behandlingsalternativ när du har eller riskerar att få olika typer av beroendeproblematik.

Stöd och behandling

Öppenvården Källan erbjuder stöd- och motivationssamtal samt rådgivande samtal upp till tre gånger utan att samtalen registreras. Öppenvården erbjuder individuella motivationssamtal eller strukturerade behandlingsmetoder så som CRA (Community Reinforcement Approach), ÅP (Återfallspreventionen) och HAP (Haschavvänjningsprogrammet).

Anhörigstöd

Anhöriga lever ofta under stress och oro för sin närstående som brukar alkohol eller droger. I Örkelljunga kommun kan du söka stöd genom att ta kontakt med anhörigkonsulenten. Anhörigkonsulenten nås via 073-435 54 50 eller kommunens telefonväxel på 0435-550 00.

Orosanmälan

Känner du oro för en person och vill göra en orosanmälan?

Anmälan kan ges muntligt på socialförvaltningens mottagningstelefon som är öppen vardagar mellan 10.00-12.00. På övrig tid kan anmälan göras muntligt till socialsekreterare på IFO som kontakt kan tas via kommunens växel. Läs mer om orosanmälningar

Var finns vi?

Vi finns på socialförvaltningen i Örkelljungas kommunshus på Biblioteksgatan 10, samt på Öppenvården Källan på Bäckgatan 4.

Fältsekreteraren

Fältsekreteraren gör ett förebyggande arbete genom att ge stöd till ungdomar som riskerar att få problem i form av kriminalitet, missbruk och annat riskfyllt beteende. En form av behandling som fältsekreteraren erbjuder är Repulse, vilket kan beviljas antingen genom insats då man blir dömd till det eller frivilligt. Repulse är en manualbaserad behandling som riktar sig till ungdomar med impulsproblematik.

Organisationer som arbetar med missbruk och beroende

Anonyma alkholisters Örkelljungagrupp:
Måndagar klockan 19.00
Öppet möte sista måndagen i varje månaden
Besöksadress: Sonnarpsvägen 9, Örkelljunga (källarlokal ingång från parkeringen)

Anonyma narkomaners Örkelljungagrupp:
Lördagar klockan 10.00
Besöksadress: Sonnarpsvägen 9, Örkelljunga (källarlokal ingång från parkeringen)

Läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende (LARO) i Helsingborg:
Telefon 042-4063440, 1177 Startsidalänk till annan webbplats - klicka vidare under "Hitta vård"
Vuxenpsykiatrimottagning LARO Helsingborglänk till annan webbplats

Örkelljunga vårdcentral
Marknadsgatan 1
286 31 Örkelljunga
Telefon 0435-66 62 20

Föräldraföreningen mot narkotika i Malmö:
Telefon 040-140595