Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

MAS kvalitetshandbok för god och säker vård

MAS-handboken innehåller riktlinjer för hälso- och sjukvård som medicinskt ansvarig sjuksköterska skapat utifrån gällande föreskrifter och lagar. Riktlinjerna i MAS-handboken gäller lokalt för Örkelljunga kommun. Syftet är att öka patientsäkerheten.

Avvikelsehantering

Avvikelsehantering Örkelljunga kommunPDF - anvisning

Avikelse Svensk Doslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rutin vid anmälan enligt Lex MariaPDF

Delegering av hälso- och sjukvård

Delegering av Hälso- och sjukvårdsuppgifterPDF

Webbutbildning jobba säkert med läkemedel inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbutbildning äldre med diabeteslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Diabetes

Vårdprogram äldre och diabetes. För dig som arbetar inom vårdboende och hemsjukvårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokumentation

DokumentationPDF - anvisning

Journalanteckning på papperPDF

Vid driftsstopp i TreservaPDF

Dödsfall

Dödsfall - anvisningPDF

Egenvårdsbedömning

Regional rutin för egenvårdsbedömningPDF

Hundar i vård och omsorg

Hundar i vård- och omsorgPDF - anvisning

ID-kontroll

ID-kontroll PDF- anvisning

Kost och nutrition

Kost och nutritionPDF - anvisning

Nutritionspärmen i Region Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdhandbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Loggkontroll

MAS Handbok loggkontrollPDF

Loggkontroll HSLPDF

Loggkontroll social dokumentationPDF

Loggkontroll NPÖPDF

Läkemedelshantering

Läkemedelshantering - anvisningPDF

Förvaring, märkning, lagring och användningstider för läkemedelPDF

Rutin cytostatika-hantering i hemsjukvårdenPDF

Instruktionsfilmer för läkemedel som administreras av vårdpersonal och för produkter som handhas av patienterna självalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Palliativ vård

Gemensam rutin nordvästra Skåne för delegering över vårdgivargräns ASIH och kommunPDF

Delegeringen från arbetsterapeut för patient inskriven i palliativ vård och ASIHPDF

Delegeringen från sjuksköterska för patient inskriven i palliativ vård och ASIHPDF

Delegeringen från fysioterapeut/sjukgymnast för patient inskriven i palliativ vård och PDF

ASIHPDF

Etiska riktlinjer för hjärt- och lungräddningPDF

Palliation ABC är en webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskedelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Palliationspraktikan är ett utbildningsmaterial, baserat på Socialstyrelsens kunskapsstöd, nationella riktlinjer och fakta från Svenska Palliativregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om samverkan vid utskrivning och samordnad individuell plan (SIP)

Styrdokument för 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samtycke

SamtyckePDF

Stickskador

StickskadorPDF - anvisning

Suicidrisk

Rutin vid suicidriskPDF

Systematiskt kvalitetsarbete

Webbutbildning för att förebygga fallolyckorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tandvårdsinformation från Region Skåne

Tandvårdsinformation på Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna – meddelandebladPDF

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården samt tandvården

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Den här webbplatsen tydliggör reglerna och vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården.

Vårdhygien

Checklista hygienrutinerPDF

Hantering av hjälpmedel vårdhygienska riktlinjer i kommunal vård och omsorgPDF

Hepatit APDF

Hepatit BPDF

Hepatit CPDF

Hepatit EPDF

HIVPDF

HygienkontraktPDF

Hygienrond egenkontrollPDF

Influensa - vårdrutiner inom öppenvårdPDF

Influensa - vårdhygieniska riktlinjer i kommunal vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riktlinjer för Clostridium DifficilePDF

Riktlinjer för Virusorsakad gastroenterit (magsjuka)PDF

Riktlinjer för Mulitresistenta bakterierPDF

Riktlinjer för hantering av hjälpmedelPDF

Riktlinjer perifier venkateter, bytesfrekvenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SalmonellainfektionPDF

Självskattning av basala hygienrutinerPDF

Tuberkulos - information om smittrisker på arbetsplats eller boendePDF

Vankomycinresistenta enterokocker (VRE)PDF

VårdhygienPDF - anvisning

Vårdhygienska riktlinjer för skabbPDF

Webbutbildning om basala hygienrutiner och vårdhygienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster