Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Att söka stöd

Om du inte kan klara din vardag kan du ansöka om stöd hos en biståndshandläggare.

För att vi ska kunna göra en bedömning av dina behov kommer handläggaren att besöka dig i hemmet. Vid hembesöket går du tillsammans med biståndshandläggaren igenom vilket behov av stöd du har, och hur du på bästa sätt ska få behovet tillgodosett. Utifrån hembesöket tar biståndshandläggaren ett beslut enligt socialtjänstlagen. Du kan bli beviljad stöd i form av personlig omvårdnad, serviceinsatser såsom inköp, städning och tvätt, matdistribution och trygghetslarm. Vid beviljat stöd för personlig omvårdnad och serviceinsatser kan du välja mellan den kommunala hemtjänsten eller godkända privata leverantörer. Tillämpningen av lagen om valfrihet ger dig möjlighet att välja vem som ska leverera den biståndsbedömda insatsen. Matdistribution, trygghetslarm och personlig omvårdnad på natten utförs av den kommunala hemtjänsten. Insatserna kommer att följas upp kontinuerligt och anpassas efter hand som dina behov förändras. För det stöd som beviljas enligt socialtjänstlagen utgår en avgift.

Tystnadsplikt

Inom äldreomsorgen i Örkelljunga kommun har all personal tystnadsplikt. Det innebär att personalen inte får berätta för någon vad som framkommit i kontakten med dig. Samtycke måste alltid inhämtas från dig innan uppgifter får lämnas till annan myndighet.

Rätt att överklaga

Om du vill överklaga ett beslut skickar du överklagandet till socialnämnden i Örkelljunga kommun. För att kunna ompröva beslutet måste socialnämnden få ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick det skriftliga beslutet. Om socialnämnden inte ändrar beslutet på det sätt som du begärt skickar nämnden det vidare till Förvaltningsrätten i Malmö. Biståndshandläggaren kan lämna närmare upplysning om hur du överklagar och även hjälpa till med själva överklagandet.

Ombud

Du kan använda dig av anhörig eller utomstående som för din talan i kontakten med kommunen. Du kan antingen ha någon med som stöd när du träffar handläggaren eller så kan du ge någon din fullmakt att föra din talan. Biståndshandläggaren har emellertid rätt att få träffa dig personligen.

Rätt till hjälp enligt lagen

Du som har behov av hjälp och stöd, som ej kan tillgodoses på annat sätt, har enligt socialtjänstlagen och LSS rätt till bistånd av kommunen. Kommunens insatser för äldre och funktionshindrade personer regleras i tre lagar.

Ansökan

Vid ansökan om stöd ska du kontakta biståndshandläggare. Biståndshandläggarna har telefontid måndag klockan 11.00-12.00, samt tisdag-fredag klockan 08.30-09.30.

Jenny Regnersen, Biståndshandläggare

Rebecca Karlsson, Biståndshandläggare

Jenny Svensson, Biståndshandläggare

Mats Jönsson, psykiatrihandläggare

Emma Nilsson, LSS-handläggare