Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Funktionsnedsättning

LSS-verksamheten ansvarar för vård och omsorg för personer med fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning.

Det övergripande målet är att uppnå full delaktighet och jämlikhet så att personer med funktionsnedsättning kan leva som andra. Vi arbetar efter normaliseringsprincipen, vilket innebär att en person med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och skyldigheter i samhället som alla andra.

Vi kan idag erbjuda många olika former av stöd och service för dig och dina anhöriga. Läs mer om dessa nedan.

Läs mer om avgifter för stöd och service.

Avlösarservice

Avlösarservice i hemmet riktar sig till dig som är förälder till barn med stora funktionsnedsättningar.
Läs mer om Avlösarservice

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet riktar sig till dig som är vuxen och tillhör personkrets 1 och 2 inom LSS.
Läs mer om Daglig verksamhet

Boende enligt LSS

Våra gruppbostäder finns för dig som har en funktionsnedsättning.
Läs mer om boende enligt LSS

Korttidstillsyn

Fritidsverksamheten finns i Örkelljunga tätort.
Läs mer om Korttidstillsyn

Korttidsvistelse

Korttidsvistelsen tillgodoser den enskildes behov av miljöombyte och rekreation och ge möjlighet till personlig utveckling.
Läs mer om Korttidsvistelse

Ledsagarservice

Ledsagarservice riktar sig till dig som har behov av hjälp och stöd för att komma ut och till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, ta en promenad och liknande.
Läs mer om Ledsagarservice

Personlig assistans

Personlig assistans riktar sig till dig som behöver hjälp med de grundläggande behoven i din vardag.
Läs mer om Personlig assistans

Stöd och service

Personer med olika former av funktionsnedsättningar har rätt till särskilt stöd och service.
Läs mer om Stöd och service

Avgifter

Läs mer om avgifter för stöd och service.

Sekretess

Verksamheten omfattas av sekretess, i enlighet med reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).