Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Uppskattad informationsträff om ungas välmående

Mycket uppskattat var omdömet när föräldrar till högstadieungdomar i Örkelljunga bjöds in till en informationsträff med fokus på ungdomars psykiska hälsa, trygghet och alkoholkonsumtion. Representanter från kommunens fältverksamhet, Individ- och familjeomsorg, Öppenvård, Skolkuratorer och räddningstjänst var på plats och informerade om respektive verksamhetsområde.

Under kvällen presenterade kommunens folkhälsoutvecklare aktuell statistik om Örkelljungaungdomars psykiska hälsa, trygghet och inställning till alkohol. Föräldrarna bjöds därefter in till en öppen diskussion om viktiga frågor som rör kommunens ungdomar både i hemmet, på skolan och på fritiden.

Föräldrarna uttryckte stor uppskattning både under och efter den genomförda kvällen då de menar att de fick mycket nyttig information om kommunens arbete och det aktuella hälsoläget hos kommunens ungdomar. De var mycket engagerade i de öppna diskussionerna och bidrog med tankar och idéer om vad de själva kunde göra. Föräldrarna uttryckte en stark önskan om att samma koncept borde finnas för ungdomar redan i tidigare årskurser då de då tidigare hade kunnat få information om vad kommunens olika verksamheter gör och vart man kan vända sig för stöd.

För mer information om psykisk hälsa och kommunens drogförebyggande arbete