Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Kungörelse om samråd

Förslag till detaljplan för Mesen 1 ”Hälsoförskolan” med flera, Örkelljunga kommun.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en ny skolbyggnad
i upp till två våningsplan, att göra det möjligt att utöka förskolans tomt för att säkra god plats för utevistelse samt att göra det möjligt att skapa en organiserad parkeringsplats.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §.

Mer information och planhandlingar

Planhandlingarna finns även utställda i dels Örkelljunga kommunhus samt dels på Kulturhuset i Örkelljunga från och med 2017-09-12 till och med 2017-10-03. 
 
Ett informationsmöte angående förslaget anordnas enligt följande:

Tid: Torsdag den 21 september 2017 kl.17:00
Plats: FORUM Örkelljunga, Sparbanken Boken Blackbox

Välkommen!