Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Örkelljunga kommun söker samarbetspartner som vill arrangera Örkelljungadagarna

Örkelljungadagarna är en årlig folkfest och hemvändardag som arrangeras i centrala Örkelljunga under fredagen och lördagen på Kristi himmelsfärdshelgen.

Örkelljungadagarna omfattar och innehåller uppträdanden från såväl lokala som nationella artister, marknad/knallar, tivoli, föreningsarrangemang, programpunkter från det lokala näringslivet, servering och utskänkning. Ovanstående är inte en fullständig lista av alla de komponenter som Örkelljungadagarna har/kan komma att bestå av. Fokus ligger på att skapa en folkfest som erbjuder förströelse för medborgarna samtidigt som det stärker och gynnar det lokala näringslivet med fokus på handel.

Örkelljunga kommun söker nu en samarbetspartner som är beredd att arrangera Örkelljungadagarna den 11-12/5 2018, 31/5-1/6 2019 och 22-23/5 2020.

Som arrangör för Örkelljungadagarna svarar samarbetspartnern för

  • Samtliga kostnader direkt eller indirekt relaterade till arrangemanget och som inte står angivna nedan under kommunens åtaganden.
  • Bokning, planering, marknadsföring, genomförande och efterarbete av alla arrangemangets delar som inte står angivna nedan under kommunens åtaganden.
  • Arrangören äger samtliga rättigheter till intäkter för markupplåtelser, restauration och kommersiella samarbeten relaterade till Örkelljungadagarna.

Örkelljunga kommun svarar för

  • Ett årligt driftbidrag till arrangören om 250 000 kr. Av driftbidraget skall en betydande del avsättas till direkta artistkostnader (gager, resor och logi för artister). Fakturor skall kunna uppvisas mot anmodan.
  • Städning och sophämtning av besökaravfall. Avfall relaterat till försäljning, marknad, servering eller motsvarande ligger under arrangörens ansvar. Städning genomförs tidig morgon lördag samt tidig morgon söndag. Behövs städning utöver detta ligger det under arrangörens ansvar.
  • Inkoppling samt förbrukning av el och vatten på av arrangören önskade platser under förutsättning att elskåp/vattenpost finns på platsen. Arrangören svarar för allt kablage/slang och all övrig utrustning som krävs för arrangemanget.

Samarbetspartnern åläggs att bjuda in till minst tre årliga planerings-/delaktighetsmöten med lokala företrädare för näringsliv, föreningar och andra intresserade aktörer där planerna för Örkelljungadagarna presenteras och andra aktörer får lämna feedback samt presentera sina förslag till delaktighet/deltagande.

Samarbetspartnern åläggs vidare att under oktober, december, februari, mars och april bjuda in till avrapporteringsmöten och där, inför representanter för Örkelljunga kommun och Örkelljunga Näringsliv, redogöra för läget i planeringsprocessen. 

Samarbetspartnern förväntas vidare närvara vid ett årligt utvärderingsmöte under augusti där det kvalitativa utfallet på genomfört evenemang diskuteras.

Välkommen att inkomma med anbud på Örkelljungadagarna 2018-2020.

Anbud skall innehålla

  • En beskrivning av organisationen/företaget/individen som avser att agera arrangör.
  • En beskrivning av projektledarens erfarenheter av arrangemang i allmänhet och stadsfester i synnerhet.
  • En beskrivning av anbudsgivarens intentioner, idéer och inriktningsförslag för kommande Örkelljungadagar.

Skicka anbud senast 2017-08-31 till kommunkontor@orkelljunga.se med ämnesraden Örkelljungadagarna.

Örkelljunga kommun kommer att kontakta samtliga inkomna anbudsgivare för fortsatt dialog kring kvalitet, intention och ambitionsnivå i anbuden. Urvalet av arrangör som erbjuds teckna avtal om genomförande av Örkelljungadagarna 2018-2020 kommer att ske baserat på anbudstext såväl som information framkommen i fortsatt dialog med anbudsgivarna.