Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Storslagna byggplaner på Ejdernområdet

Kvarteret Ejdern, situationsplan

Fastighets AB 3Hus presenterar idag den avsiktsförklaring som inkommit till Örkelljunga kommun avseende förslag på ny bebyggelse både för bostäder och för affärsverksamhet gällande kvarteret Ejdern i centrala Örkelljunga. Ett område som till stora delar gränsar till Pinnån med dess underbara miljö.

Förslaget innebär att skapa centrala och naturbelägna bostäder i olika former inom Örkelljungas tätort som en del av utvecklingen i regionen. Avsikten är att uppföra intressanta, ändamålsenliga och moderna bostäder samt eventuella lokaler för kontor, handel och offentlig verksamhet med olika upplåtelseformer. Området är tänkt att utvecklas som ett livsstilsboende utifrån miljömål inom förnyelse, energi och hälsa.

- Vi ser en framtid med hela Ejdern att utvecklas till den stadsnära bebyggelse som hela tiden varit avsikten. Vi skapar en närhet till affärer, kommunikationer, vårdcentral samt Pinnån med fantastisk miljö och möjlighet till rekreation för våra boende, säger Carina Zachau kommunalråd i Örkelljunga kommun.

Det är fastighetsbolaget Fastighets AB 3Hus som tillsammans med sin arkitekt utarbetat planerna och tagit fram en tidig idéskiss som underlag till detaljplan för hela kvarteret Ejdern. Planen innefattar två nya bostadskvarter mot söder med lägenheter i 2-3-vånigshus. I området mot väster som vetter mot ICA bildar lägenheterna rygg mot handeln och skapar tydliga gränser. Två stycken punkthus skapar boende i parkmiljö med den vackra Pinnån invid knuten. Längs Bangatan ges möjlighet till handel i gatuplan samt lägenheter i ytterligare plan. Nuvarande Engens fastighet kommer i framtiden troligen att rivas och därmed förändras hela gatubilden längs Bangatan. Dessutom finns planer för en ”uppstickare”, 14 våningar högt med handel i gatuplan, kontor på ett antal våningar och därpå bostäder med vidunderlig utsikt.

Till området hör även, sedan tidigare planerat, nytt äldreboende som ska stå klart med inflyttning i början på 2019. Det nya området kommer också innehålla ytor för parkering samt gång- och cykelvägar som genomkorsar området.

- Det är viktigt att se till helheten för området och exploateringen av dessa framtida fastigheter kommer att ske etappvis under ett tio-tal år. Vi beräknar att det skulle vara rimligt att släppa ett 30-tal lägenheter per år och samtidigt få inflyttning till dessa, säger Carina Zachau.

- I takt med den stadsnära bebyggelsen med service och trygghet för våra äldre, möjliggör vi både en inflyttning och omflyttning i kommunen som kommer att generera många positiva bieffekter. För varje inflyttning vi har skapas också större underlag för den handel och de företag som redan finns samt större underlag för kollektivtrafik, för att nämna några exempel. Det är en styrka för Örkelljunga att det finns en framtidstro och att det finns företag som är beredda att investera och skapa arbetstillfällen vilket i sig utvecklar kommunen, avslutar Carina Zachau.

Kvarteret Ejderns förändring sedan 1990-talet

 Kvarteret Ejdern 1999, sågenområdet.

Kvarteret Ejdern 1999, sågenområdet. Bilden är från boken Vårt Örkelljunga - på tröskeln till ett nytt årtusende, utgiven av Örkelljungas Rotaryklubb.

Kvarteret Ejdern 2016

Kvarteret Ejdern 2016

Kvarteret Ejdern, visionsbild 2030

Kvarteret Ejdern, visionsbild 2030