Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Utbildningsdepartementet lyfte fram Örkelljunga kommun som ett gott exempel

Gustav Fridolin

Under hösten är utbildningsminister Gustav Fridolin på turné runt om i landet. Syftet är att informera om regeringens satningar på skolan men framförallt att ha en dialog med ansvariga politiker, tjänstemän och fackliga representanter i samtliga kommuner.

Under den regionala träffen i Hässleholm den 17 augusti bjöds ordförande i utbildningsnämnden, Björn Zorec, och verksamhets- och utvecklingschef, Lars-Ola Olsson, från utbildningsförvaltningen i Örkelljunga kommun in för att berätta om kommunens lyckosamma satsningar på förskola och skola.

De olika kommunernas representanter fick möjlighet att lyssna på erfarenheter från Örkelljunga och deras långsiktiga utvecklingsarbete. Under de senaste åren har ansvariga politiker, tjänstemän och arbetstagarorganisationer tillsammans skapat Utvecklingsplan 2014-2018 – Från bra till bäst! Förutom den breda förankringen och det verksamhetsnära utvecklingsarbetet är det unika med Örkelljungas utvecklingsmodell att den utgår ifrån perspektiven yrkeskompetens, struktur, kultur och ledarskap. Syftet är att utveckla dessa perspektiv inom utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter och därigenom skapa förutsättningar för likvärdighet och hög måluppfyllelse.

Lars-Ola Olsson presenterar Örkelljungas utvecklingsplan för 2014-2018.

Ett antal av de nyckelfaktorer för en positiv utveckling framöver, som utbildningsminister Gustav Fridolin tog upp under sitt inledande pass, genomsyrade även Örkelljungas budskap under eftermiddagen. Samarbete, struktur och kultur var gemensamma utgångspunkter och inte minst även långsiktighet. 

- Det handlar helt enkelt om att skapa förutsättningar för långsiktighet, synliggöra och arbeta med helheter istället för delar. Att skapa sammanhang för alla involverade. Precis som när vi arbetar med eleverna måste vi skapa sammanhang i utvecklingsprocesserna. Om alla förstår delarna av helheten och dess påverkan på varandra ökar motivationen, kvaliteten och därigenom måluppfyllelsen i samtliga verksamheter, menar verksamhets- och utvecklingschef Lars-Ola Olsson. 

Under föregående läsår skapade Örkelljunga kommun rubriker på riksplanet då man i ett flertal olika mätningar av kvaliteten i Sveriges förskolor och skolor gång efter annan avancerade till tätplaceringar. Lars-Ola Olsson berättar att detta givetvis har skapat en positiv energi att arbeta vidare med i organisationen men att det återstår mycket arbete innan man har skapat en så pass stabil organisation och utvecklat samtliga perspektiv så att man kan förära en tätplacering år efter år.

- Vårt budskap till kollegorna från de andra kommunerna och inte minst till utbildningsministern och regeringen var att långsiktighet måste vara prioriterat framöver. Dessutom är det viktigt att förutom satsningarna på att rekrytera lärare och pedagoger även skapa goda förutsättningar för skolledare. Utan kompetenta medarbetare som motiveras att ta steget att bli skolledare i framtiden kommer vi att få stora problem inom utbildningssektorn, avslutar verksamhets- och utvecklingschef Lars-Ola Olsson.