Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Ny modell för läkemedelsdelegering i kommunen

Delegeringshuset är en modell för grundutbildning för all personal inom
socialförvaltningen som är i behov av medicinsk delegering för att kunna utföra
sina arbetsuppgifter.

Ett utbildningsteam som består av sjuksköterskor har etablerats och anordnar
obligatoriska teoretiska utbildningar för omvårdnadspersonalen inför delegering
i läkemedelshantering. Utbildningen är till för att all personal ska ha samma
grundkunskap om delegering oavsett hur länge man har jobbat inom vården, vilket
blir en kvalitetssäkring för vårdtagarna.

Delegeringshuset

Sjuksköterskorna Kristina Sjöberg, Therese Hector och Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Therese Finn.

- Det är en trygghet för medborgarna att veta att alla med läkemedelsdelegering har gått igenom en standardutbildning och har samma kunskaper. Det blir också tydligare vad en delegerad medicinsk arbetsuppgift är och innebär samt att det stärker undersköterskans profession, säger Mats Håkansson, verksamhetschef Hälso- och sjukvård.

Mats var med och arbetade fram modellen delegeringshuset för Helsingborgs stad för att hitta en standard för utbildningen. En gång om året måste personalen förnya sitt delegeringstillstånd och tidigare gick man igenom personalen en och en för att se över kunskaperna.

Delegeringshuset

Enligt den nya modellen går alla en heldagsutbildning, kallad Bas 1, där grundkunskaperna inför delegering gås igenom och personalen får skriva ett prov i slutet av dagen. Varje år följs utbildningen upp med en halvdag, kallad Bas 2, där de går igenom nyheter för året och repeterar grundkunskaperna, denna halvdag avslutas också med ett prov. Semestervikarier och nyanställda ska alltid gå Bas 1 under sitt första år.

- Namnet delegeringshuset är en metafor där utbildningsteamet är stommen i huset, Bas 1 och Bas 2 är rummen och överst är det kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (mas) som ser till att lagar och regler följs, berättar Mats.