Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Kontaktuppgifter till socialförvaltningen

Socialförvaltningen bistår de kommuninvånare som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder behöver hjälp och stöd som ej kan tillgodoses på annat sätt för att klara sin dagliga livsföring. Inom socialförvaltningen finns individ- och familjeomsorgen som ansvarar för stöd riktat till barn och unga, vuxna och öppenvård. Det finns även arbetsmarknadsenhet.

Staben

Jennie Andersson, Socialchef
jennie.andersson@orkelljunga.se, 0435-553 05

Rose-Marie Karlsson, Kvalitetsstrateg
rose-marie.karlsson@orkelljunga.se, 0435-552 73

Susanne Olsson, Utvecklingsstrateg
susanne.olsson@orkelljunga.se, 0435-551 17

Anders Svensson, Nämndssekreterare
anders2.svensson@orkelljunga.se, 0435-550 34

Therese Finn, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
therese.finn@orkelljunga.se, 0435-551 94

Ulla Nilsson, Handläggare bostadsanpassningsbidrag och samordnare Treserva
ulla.nilsson@orkelljunga.se, 070-397 21 27

My Persson, Digitalisering och Treserva
my.persson@orkelljunga.se, 0435-553 52

Individ- och familjeomsorgen

Johan Lindberg, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen
johan.lindberg@orkelljunga.se, 0435-553 37

Patrik Berglin, Enhetschef boendet för ensamkommande barn
patrik.berglin@orkelljunga.se, 0435-552 60

Jan-Olof Andersson, Enhetschef barn och unga
jan-olof.andersson@orkelljunga.se, 0435-553 30

Tina Behrndtz, T.f enhetschef vuxenenheten
tina.behrndtz@orkelljunga.se, 0435-551 42

Annette Mårtensson, Flyktingsamordnare
annette.martensson@orkelljunga.se, 0435-553 12

Jeanette Malmberg, Samordnare öppenvården
jeanette.malmberg@orkelljunga.se, 0435-553 96

Caroline Jonsson, Socialsekreterare barn- och ungdom
caroline.jonsson@orkelljunga.se, 0435-550 33

Sandra Dahl, Socialsekreterare barn och unga
sandra.dahl@orkelljunga.se, 0435-550 49

Manfred Riekwel, Socialsekreterare barn och unga
manfred.riekwel@orkelljunga.se, 0435-550 31

Sofie Hjälte, Socialsekreterare barn och unga
sofie.hjalte@orkelljunga.se, 0435-553 35

Sophie Herder-Blixt, Socialsekreterare öppna insatser
Sophie.Herder-Blixt@orkelljunga.se, 0435-551 43

Monika Forsman, Socialsekreterare
monika.forsman@orkelljunga.se, 0435-553 38

Iona Lindoff, Barnets sekreterare
iona.lindoff@orkelljunga.se, 0435-550 35

Åsa Jonsson, Barn- och familjesekreterare
asa.c.jonsson@orkelljunga.se, 0435-550 45

Susanna Ekberg, Socialsekreterare
susanna.ekberg@orkelljunga.se, 0435-550 62

Ingrid Zäther, Budget- och skuldrådgivare
ingrid.zather@orkelljunga.se, 0435-550 29

Lois Iversen, Socialsekreterare missbruk
lois.iversen@orkelljunga.se, 0435-550 43

Peter Ingelsson, Integrationshandläggare
peter.ingelsson@orkelljunga.se, 0435-550 37

Klara Victorin, Socialsekreterare ensamkommande barn
klara.victorin@orkelljunga.se, 0435-553 97

Eva Andersson, Handläggare försörjningsstöd och faderskap
eva.andersson@orkelljunga.se, 0435-550 48

Jonathan Göransson, Socialsekreterare försörjningsstöd
jonathan.goransson@orkelljunga.se, 0435-550 30

Erika Landén, Familjebehandlare inom öppenvården
erika.landen@orkelljunga.se, 0435-551 06

Anne Bengtsson, Familjebehandlare inom öppenvården
anne.bengtsson@orkelljunga.se, 0435-553 98

Henric Manninge, Familjebehandlare inom öppenvården
henric.manninge@orkelljunga.se, 0435-552 66

Annika Möllerstedt, Psykiatrihandläggare
annika.mollerstedt@orkelljunga.se, 0734-355 432

Mats Jönsson, LSS-handläggare
mats.jonsson@orkelljunga.se, 0435-551 15

Jessica Göransson, Biståndshandläggare
jessica.goransson@orkelljunga.se, 0435-550 46

Rebecca Karlsson, Biståndshandläggare
Rebecca.Karlsson@orkelljunga.se, 0435-550 47

Jenny Regnersen, Biståndshandläggare
jenny.regnersen@orkelljunga.se, 0435-551 74

AnnSofie Lomvall, Anhörigkonsulent
annsofi.lomvall@orkelljunga.se, 0734-355 450

Emma Richardsson, administratör för individ- och familjeomsorgen
emma.richardsson@orkelljunga.se, 0435-550 44

Agneta Olsson, administratör för individ- och familjeomsorgen (25 %)
agneta.olsson@orkelljunga.se, 0705-895 212

Agnetha Lange, administratör för individ- och familjeomsorgen
agnetha.lange@orkelljunga.se, 0435-553 06

Arbetsmarknadsenheten

Magnus Lind, Enhetschef
magnus.lind@orkelljunga.se, 0435-553 09

Kristian Nilsson, Produktionsledare
kristian.nilsson@orkelljunga.se, 0435-553 95

Jenny Hansson, Arbetsmarknadskonsulent
jenny.hansson@orkelljunga.se, 0435-553 94

Dennis Mårtensson, Arbetsmarknadskonsulent
dennis.martensson@orkelljunga.se, 0435-553 36

Rebecka Jeppsson, Arbetsmarknadskonsulent
Rebecka.Jeppsson@orkelljunga.se, 0435-553 02

Matheel Alamiri, Arbetsmarknadskonsulent
Matheel.Alamiri@orkelljunga.se, 0435-553 11

Kommunala hälso- och sjukvården

Zenita Böcker, Verksamhetschef kommunala hälso- och sjukvården
zenita.bocker@orkelljunga.se, 0435-551 18

Äldreomsorgen (hemvården och särskilda boenden)

Madelaine Karlsson, Enhetschef hemvården
madelaine.karlsson@orkelljunga.se, 0435-551 16

Jimmy Larsson, Enhetschef hemvården
jimmy.larsson@orkelljunga.se, 0435-553 51

Åsa Löfstedt, Enhetschef hemvården
asa.lofstedt@orkelljunga.se, 0435-552 72

Tommy Sundblad, Enhetschef Tallgården
tommy.sundblad@orkelljunga.se, 0435-551 76

Agneta Christensson, Enhetschef Södergården
agneta.christensson@orkelljunga.se, 0435-553 53

Ewa Welander Månsson, Avgiftshandläggare Tallgården
ewa.welandermansson@orkelljunga.se

Ingrid Walfridsson, Avgiftshandläggare Tallgården (sjukskriven)
ingrid.walfridsson@orkelljunga.se, 0435-551 73

Marie Svensson, Avgiftshandläggare Södergården
marie.svensson@orkelljunga.se, 0435- 551 20

LSS-verksamheten

Linda Haeggström, Enhetschef LSS-verksamheten
linda.haeggstrom@orkelljunga.se, 0435-553 04

Siv Sivertsson, Enhetschef LSS-verksamheten
siv.sivertsson@orkelljunga.se, 0435-550 51

Ulf Flodin, Arbetsanskaffare, Teamchef
ulf.flodin@orkelljunga.se, 0435-553 07

Annette Eliasson, Assistent omsorgen om funktionsnedsatta
annette.eliasson@orkelljunga.se, 0435-551 71