Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Kontaktuppgifter till socialförvaltningen

Socialförvaltningen bistår de kommuninvånare som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder behöver hjälp och stöd som ej kan tillgodoses på annat sätt för att klara sin dagliga livsföring. Inom socialförvaltningen finns individ- och familjeomsorgen som ansvarar för stöd riktat till barn och unga, vuxna och öppenvård. Det finns även arbetsmarknadsenhet.

Staben

Ingela Ström, Förvaltningschef för socialförvaltningen
ingela.strom@orkelljunga.se, 0435-550 69

Johan Lindberg, Biträdande socialchef
johan.lindberg@orkelljunga.se, 0435-553 37

Rose-Marie Karlsson, Kvalitetsstrateg (vikarierar som enhetschef inom hemvården)
rose-marie.karlsson@orkelljunga.se, 0435-552 73

Susanne Olsson, Utvecklingsstrateg
susanne.olsson@orkelljunga.se, 0435-551 17

Anders Svensson, Nämndssekreterare
anders2.svensson@orkelljunga.se, 0435-550 34

Ulla Nilsson, Handläggare bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd samt support Treserva
ulla.nilsson@orkelljunga.se, 070-397 21 27

Sandra Olsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (50 % i Örkelljunga, 50 % i Klippan)
sandra.olsson@orkelljunga.se, 0435-551 94

Individ- och familjeomsorgen

Johan Lindberg, Biträdande socialchef och verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen och LSS-verksamheten
johan.lindberg@orkelljunga.se, 0435-553 37

Jan-Olof Andersson, Enhetschef för myndighetsärenden
jan-olof.andersson@orkelljunga.se, 0435-553 30

Magnus Lind, Enhetschef för öppenvården
magnus.lind@orkelljunga.se, 0435-553 09

Caroline Jonsson, Socialsekreterare barn- och ungdom
caroline.jonsson@orkelljunga.se, 0435-550 33

Manfred Riekwell, Socialsekreterare barn och unga
manfred.riekwell@orkelljunga.se, 0435-550 31

Charlotta Greiff, Socialsekreterare barn och unga
charlotta.greiff@orkelljunga.se, 0435-553 06

Ingela Lärkevi, Socialsekreterare barn och unga
ingela.larkevi@orkelljunga.se, 0435-553 35

Iona Lindoff, Socialsekreterare barn och unga
iona.lindoff@orkelljunga.se, 0435-550 35

Åsa Jonsson, Socialsekreterare barn och unga
asa.c.jonsson@orkelljunga.se, 0435-550 45

Therese Tärnfors, Socialsekreterare barn och unga
therese.tarnfors@orkelljunga.se, 0435-550 49

Cecilia Jönsson, Socialsekreterare barn och unga
cecilia.jonsson@orkelljunga.se, 0435-553 38

Denise Berendij, Socialsekreterare barn och unga
denise.berendij@orkelljunga.se, 0435-551 43

Viktoria Kronborg, Socialsekreterare barn och unga
viktoria.kronborg@orkelljunga.se, 0435-553 32

Tina Behrndtz, Socialsekreterare vuxen
tina.lindstrom.behrndtz@orkelljunga.se, 0435-551 42

Ingrid Zäther, Budget- och skuldrådgivare, samt handläggare försörjningsstöd
ingrid.zather@orkelljunga.se, 0435-550 29

Eva Andersson, Handläggare försörjningsstöd och dödsboanmälningar
eva.andersson@orkelljunga.se, 0435-550 48

Jonathan Göransson, Socialsekreterare försörjningsstöd
jonathan.goransson@orkelljunga.se, 0435-550 30

Elin Eliasson, Socialsekreterare missbruk
elin.eliasson@orkelljunga.se, 0435-550 43

Jeanette Malmberg, Familjebehandlare inom öppenvården
jeanette.malmberg@orkelljunga.se, 0435-553 96

Henric Manninge, Familjebehandlare inom öppenvården
henric.manninge@orkelljunga.se, 0435-552 66

Björn Ljungdahl, Familjebehandlare inom öppenvården
bjorn.ljungdahl@orkelljunga.se, 0435-550 42

Conny Landgren, Familjebehandlare inom öppenvården
conny.landgren@orkelljunga.se, 0435-551 06

Mats Jönsson, psykiatrihandläggare
mats.jonsson@orkelljunga.se, 0435-551 15

Emma Nilsson, LSS-handläggare
emma.nilsson@orkelljunga.se, 0435-551 69

Anita Eriksson, Biståndshandläggare
anita.eriksson@orkelljunga.se, 0435-551 30

Rebecca Karlsson, Biståndshandläggare
Rebecca.Karlsson@orkelljunga.se, 0435-550 47

Jenny Regnersen, Biståndshandläggare
jenny.regnersen@orkelljunga.se, 0435-551 74

AnnSofie Lomvall, Anhörigkonsulent
ann-sofie.paulsson.lomvall@orkelljunga.se, 0734-355 450

Enheten för arbetsmarknad och integration

Magnus Lind, Enhetschef
magnus.lind@orkelljunga.se, 0435-553 09

Kristian Nilsson, Produktionsledare
kristian.nilsson@orkelljunga.se, 0435-553 95

Jenny Hansson, Arbetsmarknadskonsulent
jenny.hansson@orkelljunga.se, 0435-553 94

Dennis Mårtensson, Arbetsmarknadskonsulent
dennis.martensson@orkelljunga.se, 0435-553 36

Matheel Alamiri, Arbetsmarknadskonsulent
Matheel.Alamiri@orkelljunga.se, 0435-553 11

Anna Nettersand, Integrationssamordnare
anna.nettersand@orkelljunga.se, 0435-553 02

Kommunala hälso- och sjukvården

Cecilia Stewart, Verksamhetschef
cecilia.stewart@orkelljunga.se, 0435-551 09

Äldreomsorgen (hemvården och särskilda boenden)

Madelaine Karlsson, Enhetschef hemvården
madelaine.karlsson@orkelljunga.se, 0435-551 16

Rose-Marie Karlsson, Vikarierande enhetschef hemvården
rose-marie.karlsson@orkelljunga.se, 0435-552 73

Tommy Sundblad, Enhetschef Tallgården
tommy.sundblad@orkelljunga.se, 0435-551 76

Jimmy Larsson, Enhetschef Södergården
jimmy.larsson@orkelljunga.se, 0435-553 51

Patrik Berglin, Enhetschef Södergården
patrik.berglin@orkelljunga.se, 0435-552 60

Ewa Welander Månsson, Avgiftshandläggare Tallgården
ewa.welandermansson@orkelljunga.se

Marie Svensson, Avgiftshandläggare Södergården
marie.svensson@orkelljunga.se, 0435- 551 20

LSS-verksamheten

Johan Lindberg, Biträdande socialchef och verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen och LSS-verksamheten
johan.lindberg@orkelljunga.se, 0435-553 37

Linda Haeggström, Enhetschef LSS-verksamheten
linda.haeggstrom@orkelljunga.se, 0435-553 04

Siv Sivertsson, Enhetschef LSS-verksamheten
siv.sivertsson@orkelljunga.se, 0435-550 51

Ulf Flodin, Arbetsanskaffare, Teamchef
ulf.flodin@orkelljunga.se, 0435-553 07