Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Mina synpunkter

Här kan du läsa ett urval av synpunkterna som kommer in via vår e-tjänst.

  • De synpunkter som vi anser vara av allmänt intresse och som belyser aktuella frågor publicerar vi här.
  • Alla synpunkter vidarebefordras alltid till berörd personal och kommunen tar del av synpunkten.
  • Synpunkter som innehåller personangrepp, hets mot folkgrupp, svordomar och andra olämpliga begrepp publicerar vi inte.
  • När synpunkten innehåller en aktuell fråga men också uttryck av olämplig karaktär, väljer vi att publicera med förbehåll att dessa meningar och begrepp raderas utan att sakfrågans innehåll äventyras.

2019-08-23

Uppställt fordon

Parkerad gammal passat på otto stenb.väg 41-43 verkar bogserad dit för ca 5 dagar sedan, skrot? Ni bör ta allvarligare på lastbilsparkering på samma gata, fortfarande står där ibland bilar med farlig last inom vattenskydsomr

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende är registrerat. Uppställt fordon på Otto Stenbocks Väg. Ägaren är kontaktad att flytta på fordonet.
Ärendet som avser fordon med farlig last inom vattenskyddsområdet är vidarebefordrad till handläggare av ärendet.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-08-19

Vägarbete och hastighetsbegränsningar

har tidigare meddelat om vägarbete o hastighetsbegränsningar i ljungaskog. kan bara upplysa er om att det är kommunen som är väghållare (vilket ni bör veta) inte trafikverket
frågan är finns det något tillstånd ett skylta enligt ovan

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Tack även för din rättelse. Trafikverket är inte väghållare och inte heller Örkelljunga Kommun. Detta är en avskild väg. Om du önskar att veta vem/vilka som står som ägare på den avskilda vägen så får vi be dig att ta kontakt med Trafikverket.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-08-15

Ogräs och oklippt häck

Jättetråkigt att se att vårt märke för örkelljunga håller på att växa igen borta vid enbergs/vianor Ogräs och oklippt häck
Sen skylten om att det finns en mack mot Verona...Hur gammal är inte den?

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Ditt ärende kontrolleras för lämplig åtgärd.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-08-09

Buskörning inom Ejdernområdet

Man har börjat bygga i kv. Ejdern och i samband med det flyttat på de stora stenarna som hindrat bilar att köra in på ICAs parkering efter stängning. Ungdomarna med bil har upptäckt detta och det är fullt ös där igen på nätterna. Är det tänkt att göra något åt detta?

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Inom kort etableras byggarbetsplatsen för Ejdern 14. Det innebär att arbetsområdet stängslas och det medför att genomfartstrafik hindras delvis.

I samband med avspärrningar görs en plan för att inte hindra utryckningsfordon och andra samhällsviktiga funktioner.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-07-29

Reflektion över badande hundar i Mammas Vik

Vill komma med ett litet tips:) Har reflekterat över att det är väldigt många som badar med sina hundar på Mammas Vik. Det finns en skylt där det står att rökning och hundar är förbjudna. Antar att det är förbudet som gäller. Finns det möjlighet att sätta upp fler skyltar, den som finns är lätt att missa. Vid en annan skylt står det att man ska ha sin hund kopplad. Så skyltarna är lite missvisande, eftersom de ger olika information.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Förnärvarande finns ingen lokal ordningsstadga som reglerar var hundar får bada. Skyltningen är en vägledning till djurägaren att visa hänsyn. Det är ett djurägaransvar att ha kontroll på sin hund. Vad gäller övrig hantering av lösspringande hundar är en ordningsfråga som hanteras av polisen.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-07-24

Kul i Dalen

Massor av folk kommer till Örkelljunga och i vår omvärld nämns med beundran. Men! På Örkelljunga hemsida finns det inga reportage om de trevliga fredagskvällarna. Detta är något som vi måste vara stolta över och de som lägger ner mycket tid på att sälja vår ort.

Svar direkt:

Hej, tack för din synpunkt!
Du har rätt i att det är ett fint och omskrivet evenemang som verkligen bidrar till en positiv bild av Örkelljunga kommun! Vi exponerar generellt evenemang i evenemangskalendern med bild och text och har inte i dagsläget resurser att bevaka och lägga upp reportage. Men vi har mycket att vara stolta över i vår kommun, mycket tack vare ideella krafter, alltifrån sportevent till kulturupplevelser och du har rätt i att detta är värt att lyfta.

Caroline Arvill, Kultur-och fritidschef

2019-07-23

Skåneleden

Hej, ni brukar sköta Skåneleden så fint bakom Vången, längs Pinnån. Men nu är det ganska högt gräs där och vi är lite rädda för fästingar...Är det möjligt så mitt i sommaren att ni klipper vore det skönt.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Skåneleden är en naturstig. Det innebär att skötseln sker efter fastställd plan. Gräs tas ner en gång per år och normalt sker det på hösten. Övrig växtlighet tas vid behov.

2019-07-06

Frågor gällande vattenskyddsområde, hadtighetsbegränsning i Ljungaskog, växtlighet över gång. och cykelvägar.

Parkering av lastbilar inom vattenskyddsområde på Otto Stenb.väg för närvarande en markerad med farligt gods, personal från va passerar till. Vattenverket Utan att reagera
Skyltar med vägarbeta samt hastighetsbegränsning vid ljungaskog, där finns inget vägarbete, tillstånd??
Ni bör även se över cykelvägar
Ang. hålor och växtlighet

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Ditt ärende kontrolleras för lämplig åtgärd.
Skyltning längs med väg vid Ljungaskog hanteras av Trafikverket som ansvarar för vägsträckan.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-07-01

Musik på skolgården

Det spelas hög musik från en bergsprängare på Beringskolans skolgård när fritidsbarnen är ute. Ljudet stutsar mellan husen och stör oss som bor i närheten. Blir en olägenhet i våra trädgårdar eller balkonger.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Först av allt vill jag beklaga att ni känner er störda av musiken. Vi har tre dagar i veckan morgonpuls som pågår ca 7 minuter. Detta är en del i att få våra elever att röra sig mer, vilket i många rapporter idag lyfts fram som ett stort problem; att eleverna rör sig för lite. Vi spelar även vissa dagar då det pågår aktiviter under rasterna vid tiotiden och tolvtiden. När det gäller musiken generellt har det en lugnande och deltagande effekt på eleverna vilket gör att detta även används efter skoldagen och då barnen är på fritids, spontan rörelseaktivitet uppstår. Självklart ska vi försöka visa hänsyn till er som är boende i området.
Om det ändå upplevs som störande ber jag er att bara komma in till mig. Det är alltid lättare att prata ansikte mot ansikte och reda ut problem.

Med vänlig hälsning

Rolf Isaksson
Rektor Beringskolan

2019-06-24

Parkeringsvakter

Parkeringsvakterna måste köra ner minst 2-3 ggr per dag till Mammas viks badplats. Där råder parkeringsförbud vid vändplatsen men ingen bryr sig. Orolig om räddningstjänsten behöver komma ner så har dom ingen chans att komma fram. Tänk om ett barn håller på att drunkna eller någon blir hjärtsjuk o behöver hjälp. Då blir det riktig kris då denna vändzon är full av bilparkerande badgäster.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Ditt ärende vidarebefordras till parkeringsövervakarna för kontroll och åtgärd.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-06-17

Skyddsjägare

Försöker hitta information ang skyddsjägare på hemsidan utan framgång. Vi som bor i centrum kan inte gå på ejdern pga av alla fiskmåsar som attackerar en. Fiskmåsarnas avföring får man även torka flera gånger om dagen på sina utemöbler.
Vad görs åt saken idag och var ska man framföra sina klagomål!!!

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Det finns ett pågående ärende för fiskmåsarna i centrum. Även ditt ärende vidarebefordras till kommunjägare.
Rutinen för hantering av ärende till kommunjägare är följande:
Du skickar in felanmälan via våra e-tjänster. Den hanteras av Gata Parkenheten och vidarebefordras till kommunjägare. Privat personer kan inte kontakta kommunjägare för uppdrag inom kommunens marker. De hanteras av handläggare vid kommunen.
Sök på hemsidan ”Kommunjägare” så får du fram mer information.

Anneli Enryd, Enhetschef


2019-05-22

Utegymmet - gräsklippning

Utegymmet - gräsklippning sidan om. Klipp ett större område på gräset brevid utegymmet.Vi är ett gäng som tränar där regelbundet och vi utnyttjar gräsområdet men det är mest åker upp mot kullarna. Önskemål om att man klipper ett bredare fält än vad det görs idag

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Tyvärr är det inte möjligt att klippa i området nära utegymmet, på grund av att det är stenigt, spårigt och mycket ojämnt efter fyllnadsmassor. Det är inte aktuellt att göra något åt området. Gräset inom området slåttras 1-2 gånger per år.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-05-16

Besprutad Parkslide?

Jag undrar om ni varit ute och besprutat Parkslide längs Hässleholmsvägen? Vad har ni använt och är det inte brukligt att man talar om detta för de boende?

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Kommunen tillämpar inte kemiskväxtbekämpning och har inte besprutat parkslider längs med Hässleholmsvägen.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-05-13

Gatunamnsskyltar

Voro det inte bra om ni tvättade av gatunamnsskyltarna? de är väldigt gröna, svårt att läsa i mörker.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Det pågår en inventering av samtliga skyltar, som hanteras av kommunen. För att säkerställa att det är rätt skyltning enligt den lokala trafikförordningen och skyltarnas kondition. När inventeringen är klar görs en sammanställning med prioriteringsordning. Det finns tusentals skyltar i kommunen.
Efter detta påbörjas arbetet med byten och rengöring av befintliga skyltar.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-04-29

Nedskräpning - Pinnån

Önskar fler papperskorgar vid pinnån. Långt mellan dom och folk orkar tydligen inte ta upp hundbajset för det är långt mellan dom så det ligger mycket bajs överallt.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende är registrerat för kontroll och övervägande av lämplig åtgärd. Det är alltid tråkigt med nedskräpning. Hundträck i påsar betraktas som nedskräpning och är sanktionerat i en bot skala.

Kommunen tillhandahåller hundkärl och, på valda ställen, gratis hundträckpåsar för kommuninvånarna. Dessa är av miljövänligt material. Trots miljövänligt alternativ, tar även dessa påsar tid att brytas ned.
Det är hundägarens ansvar att plocka upp efter sin hund och att omhänderta avfallet.

Nedskräpning är ett stort problem i kommunen och medför merkostnader för kommuninvånarna då arbetet med uppstädning är finansierad genom kommunalskatten.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-04-26

Höga hastigheter i Skånes Fagerhult

Övergångsställe med väggupp vid skolan i skånes Fagerhult mellan cyckelvägen och skolan. Inte säkert för barnen att gå själva eftersom många kör snabbt när de ska till och från idrottsplats, dagis och skolan

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende registreras för uppsättning av hastighetsanvisningstavla och i ett senare skede utförs trafikmätning på platsen för att få en bedömning av trafikintensitet, fordonstyper och hastighet.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-04-24

Sopning

När ska Biblioteksgatan sopas?

Svar direkt:

Sopning pågår i kommunen och Biblioteksgatan beräknas att sopas under v.17-18.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-04-18

Påskpynt

Påskveckan har inletts och som vanligt och trevligt smyckas vår kommun med påskträd av allehanda slag. Många kommuner i Sverige (ca. 150 st) har valt att ersätta fjädrarna med annat material, som även är miljövänligt.
Kommunens träd har fortfarande fjädrar. Kan man garantera att fjädrarna inte kommer från djur som plockas innan de är döda?
Träden utanför våra affärer har inte fjädrar.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Kommunen pyntar inte påskriset med fjädrar från fåglar.
Sedan ett antal år tillbaka pyntas riset med färgad ull. Leverantören är utvald för att tillgodose kommunen med material från ett hållbart perspektiv och med hänsyn til sund djurhållning.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-04-15

Sopning vid busstsationen

När ska det sopas upp gruset på stationen? De har sopat mittengången, en inte där folk går på bussarna. De drar in gruset i bussen. Sen undrar jag varför det inte finns askfat där. Det ser för jävligt ut med alla fimpar på marken.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.

Sopning pågår i kommunen och i år har uppstarten förlagts till byarna utanför tätorten.
Sopning har påbörjats i tätorten och arbetet fortlöper som planerat och kommer att omfatta även busstationen.
Tyvärr är cigarettfimpar ett återkommande problem. Dessa tas löpande i samband med övrig städning.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-04-11

Gatusopning - Smålandsvägen

Borde inte gatsopningen nått Smålandsvägen vid det här laget? Svårt som cyklist att cykla och bromsa i så mycket grus på asfalten

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.

Sopning pågår och beräknas vara avslutad senast den 30:e maj. Kommunen har valt att alternera uppstart mellan orterna och i år har vi påbörjat sopningen i byarna utanför Örkelljunga tätort.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-03-28

Fiberbrunn - Stockholmsvägen

Hur länge ska hålet på trottoaren vid Stockholmsvägen (vid Din X macken) finnas kvar, där ligger blottadefiberkabel i botten som någon sabotör kan skada.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.

Ditt ärende har kontrollerats med berörd entreprenör. Felet kommer att åtgärdas så snart entreprenören får den enhet som krävs för att åtgärda felet. Enheten är restnoterad hos leverantör.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-03-25

Fritidsgårdarnas öppettider

Hej!  Jag blir mer o mer övertygad om att det behövs mer öppet på fritidsgårdarna. Ungdomar visar sig på speciellt ICA och Coop och för ett himla väsen. De åker så klart ut men i vissa fall är det nära till våldsamheter. Personalen borde inte pålastas denna typ av aktivitet.
Även om fritte är öppet måndag till fredag blir det oväsen så det är en annan fråga att lösa. Men Lördag-söndag är absolut något att ta en titt på. Givetvis måste samtal med anställda på ICA och Coop få ge sin syn på saken. Det är f.t. en ganska otrevlig situation. Dock inte hotfull i fysisk mening men allmänt sett oönskad.

Svar direkt:

Hej och tack för dina synpunkter.

Vi har öppet Fritidsgården Centrum fyra eftermiddagar och kvällar i veckan. Trots att vi har öppet och att det finns ett rikt föreningsliv väljer en del ungdomar att träffas vid våra mataffärer. Varför kan jag inte svara på men vi människor är sociala varelser och vill gärna vara där andra är. Kommunen har inte ansvar för affärerna och platsen runt utan det ligger på affärsinnehavarna. Det är alltså deras arbete att bestämma vilka som får sitta på stolar och bänkar både inne och utanför affären. Om stämningen blir hotfull behöver personalen ringa polisen. Jag kommer att ta kontakt med personalen och få deras syn på saken.

Vi har inte öppet på helgerna men är ute och arbetar i det fria istället vissa kvällar och när behovet uppkommer.

Jeanette Kringstad
ansvarig fritidsgårdar/fältverksamhet


2019-03-18

Film på webbplatsens sidor om näringsliv och arbete

http://www.orkelljunga.se/16/naringsliv-och-arbete.html

Filmen är en katastrof. Vem i vår kommun kan relatera till något av de som visas i den? Hur bra är det för miljön att flyga flera ggr i veckan till Stockholm? Hur känner man sig som kvinna i vår kommun med de sämsta lönerna i hela Sverige när man ser detta? Att hon sen får gå upp klockan tre för att hinna med allt är en annan historia. Överklass och mycket pengar är inte lycka.
Filmen är allt annat än det livet är. Jag hoppas verkligen inte vi betalar för den? Vill gärna veta hur ni tänker eller har tänkt kring detta? Är det reklam för vår kommun?

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Vad tråkigt att du inte tycker filmen ger en verklighetsförankrad bild. Syftet är att rent allmänt lyfta fram nordvästra Skånes tillgänglighet för att bo, pendla och jobba på andra ställen. När den producerades och publicerades för ca två år sedan var inte miljöfokuset lika stort på flyget som miljöbov. I dagens ljus ser det såklart annorlunda ut. Det har du rätt i.
Örkelljunga Kommun har inte specifikt betalat för produktion och publicering av filmen. Filmen är reklam för nordvästra Skåne och inte specifikt för Örkelljunga Kommun. Örkelljunga ingår i samarbetet ”Familjen Helsingborg” och är därför publicerad på vår hemsida. Filmens syfte är att lyfta det geografiska lägets fördelar för alla 11 kommuner som ingår i Familjen Helsingborg.

Krister Persson
Näringslivs- och turistchef


2019-03-18

Rörande uppställningsplats för entreprenör inom Ejdern området.
Hej!
Bor på Ejdern Timmergatan 2d
har undran om tomten framför oss, vi har köksfönstret mot tomten där vi sitter ofta "i köket" för tillfället ingen arbets plats men Smedjeryd har den som uppställningsplats för sina maskiner mm inte så trevligt att sitta och titta på varje dag och helg eftersom det inte arbetas där, jag vet inte om det är ni som håller i detta eller frågan ska gå till Smedjeryd!

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Området är upplåten till entreprenör som är verksam och utför arbete för Örkelljunga Kommun. Uppställningsplatsen är temporär. Närmare frågor besvaras av Mark- och exploateringsingenjören på Örkelljunga Kommun. Telefonnummer: 0435-55 000

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-03-18

Rörande grenar på banvallen Åsljunga/Skånes Fagerhult
Hej, i hösten har kommunen röjt den gamla banvallen (Åsljunga-Skånes Fagerhult). Det var bra, men nu ligger det fortfarande rester av grenar kvar. Jag har nästan snubblat några gånger när jag gick ut för att jogga....Tacksam om kommunen snart kan ta bort den.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende är registrerat och kontrolleras för åtgärd.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-03-18

Rörande gåskadaver och klöv från hjortdjur.
Gick första "golfbanerundan" idag. I skogen till vä vid infarten till parkeringen vid avfart 70 ligger att kadaver av en gås (trol.) och en avsågad klöv från en större hjort. Är det något kommunen tar hand om ?

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende är registrerat och och detta åtgärdas så snart det är möjligt.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-03-18

Rörande hydda med eldstad vid Skatepark
Någon vuxen person har byggt en hydda med eldstad nere vid skateparken/Isbanan. När jag var ute med hunden i tisdags morse vid ca 05:30 brand det i eldstaden o en person var där.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ärendet är kontrollerat och materialet är bortstädat.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-03-18

Rörande släckta lampor
Det är trevligt att bo i en "upplyst" ort. Idag , lördag 20/10 har gatulamporna lyst, vilket de gjort i flera dagar.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende är en felanmälan. Du har möjlighet under dygnets alla timmar att göra en felanmälan via kommunens hemsida; www.orkelljunga.se under fliken "Felanmälan".
Ditt ärende är registrerat för åtgärd.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-03-18

Rörande skogning av parkmark i Eket
Skogning på parkmark. Ca två veckor sedan sågades grenar mer i Eket av parkkillarna i kommunen, men deras minne måste vara väldigt kort troligtvis till klockan 16:00. Sm bekant har det blåst rejält så de avsågade grenarna ligger nu mest i vägen och väntar på att någon ska förbarma sig över dessa.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ditt ärende kontrolleras för åtgärd.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-03-18

Rörande trafik vid Beringskolan
Föräldrar parkerar på trottoaren så man tvingas ut med sina barn på gatan för att kunna komma förbi vid beringsskolan när de ska hämta och lämna. Om det nu inte finns parkering där så får man väl ta o parkera någon annanstanns o gå dit. Jag har bott här i 2 år. O alltså detta är under all kritik. Det är tillomed förbjudet att helt eller delvis parkera/stanna på en trottoar.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Ärendet är en ordningsfråga och hanteras av Polisen. Det är ett föraransvar att känna till vilka trafikregler som gäller.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-03-18

Tråkig entré på Södergården
Har sett väldigt tråkigt ut vid båda entréerna vid Södergården i sommar. Står tomma krukor utan en blomma i. Har varit så sen innan midsommar. Den ena används dessutom som askkopp. Har inte kommunen råd att plantera blommor i dem.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Plantering av krukor i entrén till Södergården sköts av verksamheten på plats och ingår inte i uppdraget för Gata Parkenheten.

Anneli Enryd, Enhetschef

2019-01-03

Gängbildningar utanför Coop och ICA

Hej, jag undrar hur kommunen arbetar med de gängbildningar som är utanför Coop och Ica om dagarna/kvällarna? Det är obehagligt att gå in och ut i affärerna och många drar sig för att passera dessa gäng. Det kan inte vara meningen att det ska vara ett tillhåll för ungdomar.

Svar direkt:

Kommunen arbetar med att stävja buskörningar m.m. vid Coop och Ica genom att stänga av med bl.a. pollare. När vi sedan kommer till obehaget du upplever med gängbildning så är detta en fråga för polisen och den biten ligger utanför det kommunala ansvaret. Kommunen arbetar tillsammans med polisen i det lokala brottsförebyggande rådet och trycker på dessa frågor där.

Christian Larsson, Kommunalråd