Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Solenergianläggningar

Från och med den 1 augusti 2018 behövs det inte bygglov för solcellspaneler eller solfångare som följer byggnadens form och monteras utanpå befintligt tak- och fasadmaterial.
Om det inte är en byggnad av kulturhistoriskt värde.

Bygglovsbefrielesen gäller inte följande:
- annan utformning än ovan, så som solenergianläggningar som är vinklade ut från tak, fasad eller helintegrerade där solcellspanelerna utgör tak- eller fasadmaterial.
- då ett område eller en byggnad är särskilt värdefull från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärlig synpunkt och inte får förvanskas
- om solcellspanelerna strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser
- då fastigheten ligger inom ett område med riksintresse gällande totalförsvarets anläggningar

Solenergianläggningar kan kräva anmälan
Även om solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov kan det kräva en anmälan. En bedömning görs i varje enskilt fall. Det ska följa krav på omgivningspåverkan, beständighet, landskapsbild och brandskydd (reflex som kan uppstå).

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?
Ritningarna ska visa hur solpanelerna kommer att se ut när det är färdigbyggt.

- Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du markera ut vilken byggnad /byggnader som gäller.
- Takplansritning skala 1:100. På ritningen ska du rita in solpanelernas placering.
- Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ritar du in solpanelernas placering och lutning.

Handläggningstiden beräknas till cirka 4 veckor från att den anses vara komplett.

Länk till Boverket om solfångare/solcellspaneler
Länk till Räddningstjänsten om solcellsanläggningar länk till annan webbplats