Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Ekets skola, åk F-6

Ekets skola

Ekets skola är en F-6 skola med cirka 50 elever och kännetecknas som den lilla skolan med det stora hjärtat. Vi arbetar för att ge alla elever på skolan förutsättningar för att utveckla en sund själ i en sund kropp genom att ha extra fokus på elevernas psykiska och fysiska hälsa.

Miljön på Ekets skola inbjuder till lek och lärande såväl inne som ute. Vi värnar om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling i samspel med andra. Vi arbetar tillsammans utifrån gemensam värdegrund i samarbete med föräldrarna grundat på trivsel, samarbete, respekt, medbestämmande, arbetsglädje och kreativitet.

Elevens rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar är navet i vår verksamhet. All personal arbetar tillsammans och bidrar med erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheten till en skola där alla, elever och personal, känner att de lyckas.

Läsår 2017/2018 finns det fyra klasser på skolan:

  • Förskoleklass med en ansvarig klasslärare
  • klass 1-2 med en ansvarig klasslärare
  • klass 3-4 med en ansvarig klasslärare
  • klass 5-6 med en ansvarig klasslärare

På skolan finns även en fritidsledare, två lärarassistenter som arbetar i åk F-6, speciallärare samt tillgång till skolsköterska och skolkurator.

I nära anslutning till skolan finns en stor idrottshall och både skog och sjö ligger nära skolområdet. Skolbibliotek finns i skolan och har ett nära samarbete med undervisande personal och barnen. All skolmat lagas i skolans skolmatsal.

Förskolan Kotten med sina 2 avdelningar ligger inom samma område som skolan.


Fritidshem

Skolan har ett fritidshem med ca 30 elever och är öppet mellan 06.15-18.30. Fritidshemmet har ett nära samarbete med skolan, förskolan och kyrkans barnverksamhet.

 

Kontaktuppgifter Ekets skola

Adress:
Kungsleden 45
286 95 Eket

Rektor
Annika Davidsson
Tel: 0435 -55 166

Skolassistent
Birgitta Carman
Tel: 0435-553 93

Skola/fritidshem
Ekets skola
Kungsleden 45
286 95 Eket
Tel: 0435-536 92,  073- 435 55 59 (fritidshem)

Skolmatsal
Maria Jansson
Tel: 0435-532 11

Vaktmästare
Martin Bokelund
Tel: 070-585 63 26