Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Nätverksteamet

Nätverksteamet är ett samarbete mellan Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen.

Nätverksmöte

Närverksmöte är en samarbetsmodell som sätter barnet/ungdomen i centrum. Det bygger på att viktiga personer kring barnet/ungdomen samlas för att gemensamt söka nya möjligheter att gå vidare.

Vad är ett nätverksmöte?
Vår erfarenhet är att barn alltid gynnas när de vuxna i barnets omgivning samverkar utifrån barnets behov. Nätverksmöte bygger på att viktiga personer kring ett barn i svårigheter samlas, för att gemensamt söka nya möjligheter att gå vidare. Mötena hålls i positiv anda där barnets styrkor och förmågor lyfts fram.

När kan nätverksmöte hållas?

  • När många personer är inblandade i ett ärende
  • När barn i behov av särskilt stöd ska möta nya personalgrupper inom förskola/skola
  • När många insatser har gjorts utan att önskat resultat har uppnåtts
  • Efter neuropsykiatrisk/medicinsk diagnos
  • Inför inskrivning i särskolan

Kort om gången i vår nätverksmodell
Representanter (koordinatorer) från nätverksteamet håller i tre möten - förmöte, nätverksmöte 1 och 2. Förmötet hålls tillsammans med initiativtagare och föräldrar. Barn från cirka 12 års ålder deltager. I nätverksmöte 1 och 2 deltar även andra, för barnet, viktiga vuxna Mötena ska mynna ut i en handlingsplan, som syftar till en positiv utveckling för barnet. En person utses som ansvarig för att handlingsplanen följs upp.